Hamnuppbörden

härstädes under fjolåret utgjorde:
för fartyg kr. 21,406: 88
för platshyror kr. 779: 22
för varor kr. 103,218: 12
S:ma kr. 125,404: 22
Motsvarande summa för år 1911 var kr. 116,162: 26, hvadan totaluppbörden 1912 öfverstiger den under nästföregående år med kr. 9,241: 96.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *