Anbud å möbler till Gnisten.

För Gniststationen vid Tingstäde komma för expeditionsrum och ett manskapsrum att upphandlas diverse möbler och inventarier, hvarå uppgift kan erhållas dagligen å undertecknads expedition kl. 10 f. m —3 e. m.
Förseglade anbud märkta »Anbud å möbler till Gnisten» skola vara inlämnade senast lördagen den 1. nästkommande februari kl. 12 på dagen.
Rätt att helt eller delvis antaga ett anbud förbehålles.
Visby den 17 januari 1913.
t. f. Fortifikationsbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *