Vårt blifvande varmbadhus.

Såsom i gårdagstidningen omnämdes, ha till bygnadsstyrelsen inkommit sju anbud på uppförandet af det beslutade varmbadhuset och tvättinrättningen. Af dessa anbud afse tre anläggningen i sin helhet; de ha dgifvits af byggmästare J. N. Heidertberg härstädes, bygnadsingenjör G. Hellström i Södertelie och Betongkompaniet i Stockholm. De öfriga anbuden afse endast den maskinella inredningen och ha ingifvits af värmebolagen Celsius och Calor i Stockholm m. fl.
Bygnadsstyrelsen har förbehållit sig en månads pröfningsrätt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *