Inlösen af gatumark.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde i går afton meddelades resolution att hr V. Jakobsson och P. Löfstedt uttagit stämning å Visby stad med yrkande, att staden måtte förklaras skyldig lösa en del kärandena tillhörig mark (å karta af 22 nov. 1912 utmärkt område om 7,600 kvm.), hvilken å stadsplanen utlagts till gata och allmän plats. Målet förekommer inför rådhusrätten 4 instundande mars. Fullmäktige uppdrogo åt drätselkammaren att föra stadens talan i nämda mål.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *