Bort med skräpet!

Vid stadsfullmäktiges sammanträde i går riktade hr Wijkmark en del anmärkningar mot det ur turistsynpunkt. allt annat än tilltalande skick hvairi en del öppna, platser inom staens planlagda område befinna sig. I synnerhet var snickerifabrikens tomt utanför söder — som af tal. benämndes »skandaltomten» — för remål för hans klander, och tal. undrade, om det icke vore myndigheternas plikt att ingripa mot det skick, hvari tomten sedan åratal befinner gig. I anledning häraf uppstod en stunds debatt. Kvar under flere tal. hade liknande anmärkningar mot andra platser, såsom området kring S:t Hans ruin, Talllunden och en del af Broväg, där papperslappar och annat skräp ständigt osnyggar marken.
Fullmäktige tycktes vara tämligen eniga om behofvet af enistorstädning åå nämda platser, men äremdet föranledde dock icke till något positivt beslut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Maj 1913
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *