Förordnande,

d. 14 sistl. Jan.: phil. kand. O. Klintberg till vik. adj. vid elementarläroverket under innev. vårtermin; — löjtn. K. Regnell till gymnastiklärare vid samma läroverk, likaledes under innevarande vårtermin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *