Gotlands artillerikår.

Sergeant C: A. Ekelöf utnämnes fr.o.m. 1 okt. till styckjunkare vid kåren. Sergeanten i kårens reserv M. Almlöf förordnas från samma tid till styckjunkare i kårens reserv.
Till fänrik vid kåren har antagits officersaspirant C. M. Carlsson, som genomgått officerskursen vid KS. Reservofficersaspiranterna P. J. Månsson och B. G. Svensson har antagits som fänrikar i kårens reserv.
Sergeanterna Wemnell, B. Karlsson och Björnlund har genomgått AUS och placerat sig i ordning 3, 4 och 5 bland samtliga elever vid artilleriavdelningen.
Vpl furiren Linden har genomgått artilleriets krigsskola, sommarlinjen, och förklarats lämplig som reservofficer.
Förrådsman Wiström har beordrats till kurs för projektilröjare i Stockholm.
Regeringen har ställt 330.000 kronor till fortifikationsförvaltningens förfogande för rationaliseringsåtgärder vid värmeanläggningar m. m. vid försvarets etablissement, därav 2.000 kronor till kolupplag vid garage samt- betongplatta vid kasern C och sjukhuset vid Gotlands artillerikår.

Gotlänningen
Lördagen 6 september 1952
Nr 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *