SANDA

En serie tältmöten
har hållits i Sanda, under tre veckor har den pågått och den avslutades i måndags kväll. GMU:s tältkyrka har varit rest på en mycket vacker plats vid Stenhuse vägskäl på f. d. pastor Karl Johanssons egendom. Serien har stått under distriktsevangelist B. Frisells ledning, som medhjälpare har han haft evangelist Ester Olsson och församlingens pastor och sångare har deltagit i varje möte. Sångarna från Väte har deltagit och pas-., tor Mesbeck och sångarna från Hogrän har besökt oss och framburit evangelium i tal och sång.
Under tiden som mötesserien pågått har det årligen återkommande gemensamma missionsmötet med Hogrän-Klintedistrikten hållits Det var pastor Frisell och Mobeck som talare och sångarna från de båda distrikten medverkade. Trots att vädret varit rätt kyligt ibland har mycket folk samlats till det evangeliska budskapet som framburits i tal och sång. Och vi tror att även från denna mötesserie skall bli en skörd för Guds rike.

Gotlänningen
Fredagen 5 september 1952
Nr 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *