En studiekurs för journalister

från de nordiska länderna anordnas under tiden 5-13 september av Föreningen Norden i samverkan med utrikesdepartementets pressbyrå samt pressorganisationerna. Bland de tio svenska deltagarna märkes redaktör Bertil Kahlström, Visby, och red.-sekr. i Norrlands-Posten i Gävle Bert Grönberg, gotl. Från Danmark har utsetts som deltagare 14 journalister, från Finland 11, från Island 3 och från Norge 11.
Kursens första dag ägnas åt Föreningen Norden och svenska utrikespolitiska frågor, andra dagen åt Stockholm med visning av bl. a. tunnelbanebygget och stadshuset och tredje åt Svenska arbetsgivareföreningen och LO. Naturligtvis blir också pressens problem föremål för behandling under dessa dagar. Sedan blir det en studieresa till Norrland med besök bl. a. i Munksund, Luleå, Abisko, Kiruna, Harsprånget, Boden och Boliden. På de olika platserna är landsting, städer och industrier samt STF värdar.

Gotlänningen
Måndagen 1 september 1952
Nr 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *