Jordfästningar

F. fyrvakt. Carl Stenberg, Visby, jordfästes i fredags i Östra gravkapellet. Akten inleddes med ps. 354, varefter pastor Wihlborg höll griftetalet utgående från Lukas 2: 29-30 samt förrättade jordfästningen. Kistan utbars till sorgemusik på orgeln av musikdirektör Siedberg och gravsattes på Östra begravningsplatsen. En myckenhet blommor och kransar hade ägnats den bortgångnes minne.

Stoftet efter snickaren Ernst Gardell, Gudings i Alva, vigdes i fredags till gravens ro i Alva kyrka. Som ingångsstycke spelade kantor Larsson, Alva, Intege vitae och därefter sjöngs psalmen 355. I sitt griftetal utgick komminister Folke Hallén från Psaltaren 23: 4 och 68: 20-21 och förrättade därefter jordfästningen. Efter det ps. 118 sjungits utfördes begravningsmässan o. ps. 400: 10-11 sjöngs till sist. Som utgångsstycke spelades Sorgmarsch av Beethoven. Vid graven talade disponent Axel Hultström, hem.-äg. Herman Pettersson, Kruse, och lantbr. Tryggve Stumle. En rik och vacker blomstergärde hedrades den avlidne med.

Gotlänningen
Måndagen 1 september 1952
Nr 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *