B. Larsson, Fårö, sköt fullt

i huvudskjutningen, klass 5.
Gotlands skytteförbund håller i dag sina årligen återkommande förbundstävlingar samt mästerskapstävlingar. Det är det 50:e mästerskapet som nu avgörs. Drygt 300-talet skyttar är i elden ute på I 18-banorna. Skjutvädret är idealiskt med lagom stark sol och svag vind. Birger Larsson, Fårö, har skjutit full poäng, 80, i huvudskjutningens klass 5. Bäste skytt för dagen torde J. H. Emilsson, KA 3, bli.
Huvudskjutningen sker i två serier, en 10 skott och en 6 skottserie mot fem-ringad tavla. Full poäng ger alltså 80 och den prestationen har som sagt Birger Larsson, Fårö, svarat för. Att någon skjutit fullt har inte hänt sedan de nya tavlorna kom och det är åtskilliga år sedan.
Bäst till för att ta hem Albin Larssons vandringspris till bäste skytt ligger J. H. Emilsson, KA 3, som i huvudskjutningen sköt 78, i A. (stående) 95, i B (liggande) 96 och slutligen i kpistskjutningen 95. Ett synnerligen vackert resultat.
Till mästerskapstävlingen som tog sin början kl. 12 kvalificerade sig sammanlagt 32 skyttar med 72 poäng som lägre gräns. Inom ledningen — där sågs bl. a. förbundsordf. överstelöjtnant N. V. Söderberg — är man av den uppfattningen att den gränsen är utomordentligt hög och vittnar om det goda slag skyttarna är i.

De bästa resultaten i huvudskjutningens veteranklasser, 5 och 4:
1) B. Larsson, Fårö 80 p. (50 + 30); 2) E. Nilsson, Visborgs, 78; 3) J. H. Emilsson, KA 3 78; 4) P. S. Wallin 76; 5) K. Klint, Tingstäde 76; 6) E. Lundgren, A 7 75; 7) J. Gahnström, Hemse 75; 8) H. Carlsson, A 7 75; 9) I. Eneljung, KA 3 75; 10) E. Olsson, Hemse 75; 11) N. S. Larsson, KA 3 75. 6 man däribland Erik Hammarström, Fårö, har 74, fem har 73 och slutligen resten 72.
Klass 4: 1) K. S. Bengtsson, KA 3 74 (47 + 27); 2) A. Berglund, KA 3, 72; 3) Th. Hansson, Eksta, 71; 4) S. Wahlgren, Etelhem, 71; 5) A. Levin, Anga, 70.

Gotlänningen
Fredagen 29 augusti 1952
Nr 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *