Dödsfall

I en ålder av 95 år avled i går Dalhems församlings äldsta invånare, änkefru Anna Berglund, född Hultqvist, Suderbys. Hon ,var sedan många år medlem av Dalhems missionsförsamling. Närmast sörjes hon av en son, jordbruksarb. Albert Berglund, Dalhem, sonhustru och barnbarn samt barnbarnsbarn.

Efter en längre tids sjukdom avled natten till i dag lantbrukaren Gunnar Hansson, Ronnings i Grötlingbo, 64 år gammal. Haiti-brukade sedan många år fädernegården och efterlämnar minnet av en duktig jordbrukare och en rejäl och präktig man. Sedan ungdomen tillhörde han Grötlingbo baptistförsamling, där han var en av de ledande krafterna. Närmast sörjande är maka och barn samt syskon.

Gotlänningen
Onsdagen 27 augusti 1952
Nr 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *