Beviljad tjenstledighet,

d. 14 sistl. Jan.: åt adjunkten vid elementarläroverket phil. d:r J. F. Lindström under invev. vårtermin; — åt gymnastikläraren vid samma läroverk kapt. O. T. Sundholm, likaledes under invev. vårtermin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *