Från landsbygden. Rute.

RUTE, 10 jan.
Lokalafdelningen i Rute af Svenska arbetarnes allmänna sjuk- och begrafningskassa samt begrafningsfond har vid Hagarna hållet årsmöte valt till ordf. Albin Jakobson (nyvald), till sekr. Karl Johanson (nyvald) och till kassör Oskar Hedberg (omvald). Till revisorer valdes; Karl Sundberg och V. Bergström, och sjukbesökare blafvo K. E. Hällgrn, K. Sundberg, J. Engström och J. Alkvist.
Afdelningen har under förra året utbetalt 1,216 kr. uti sjukhjälp.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *