Hyllningar

Kyrkovärden Knut Klaesson, Fleringe, blev på sin 50-årsdag i går föremål för många hjärtliga hyllningar. Redan kl. 4 på morgonen väcktes jubilaren av salutskott. Det var familjen och representanter för den stora vänkretsen som gjorde sin uppvaktningning. Familjen överlämnade en golvlampa samt vännerna en fåtölj, ett guldur med kedja och ett divansbord. Värmer i Stockholm uppvaktade med en portfölj och vänner i Lummelunda med ett armbandsur. Kyrkorådet uppvaktade med en praktfull blomsteruppsats, som överlämnades av ordföranden prosten Anders Hedwall.
På kvällen gav jubilaren middag i sitt hem vid Skymnings för 150 inbjudna. Högtidstalet hölls av prosten Anders Hedwall, som berörde jubilarens insatser på olika områden. Borden dignade under sköna blomster av alla de slag, och över 30-talet telegram anlände under dagens lopp.

Folkskolläraren Gunnar Eriksson, Hörsne, har med anledning av sin femtioårsdag i dag blivit föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Hörsne kyrkliga sångkör har uppvaktet med sång och överlämnat ett presentkort. Från vänner i socknen har folkskolestyrelsens ordf., trafikbilägare Gösta Löfqvist, gratulerat med blommor och presentkort och från arbetsutskottet inom skolstyrelsen har kyrkoherde I. Björck överlämnat presentkort. Av släktingar har jubilaren fått mottaga oljemålning, bokverk och presentkort, och skolbarnen har uppvaktat med sång och överlämnat en minnesgåva. Vidare har Torsburgs lärarsällskap genom överlärare Rudolf Carlson, Gothem, gratulerat med boken Gotlands orkider, från pensionsnämnden har överlämnats en blomsteruppsats jämte ett presentkort och en f. d. elev har uppvaktat med en
jemålning. Dessutom har ett flertal telegrafiska lyckönskningar anlänt.

Konsul Sven Lundberg blev på sin sjuttioårsdag i går föremål för synnerligen hjärtliga hyllningar från de mest skilda håll i form av blommor, presenter och telegram. På kvällen gavs middag för den närmaste familjekretsen.

Gotlänningen
Torsdagen 21 augusti 1952
Nr 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *