Två ord. folkskollärartjänster

i Fårösunds skoldistrikt med placering tills vidare vid Bungeskolan i Fårösund sökes av Ulla Nilsson, Rute, Kerstin Fischer, Fårösund, och Hilding Johansson, Fleringe.

Två i. o. folkskollärartjänster vid Kräklingbo folkskola, Romaklosters skoldistrikt, har besatts med Hjördis Nyman, Sundsvall, och Gerd Molander, Göteborg.

Till i. o. folkskollärare i Bränninge, Östertälje, har bland 48 sökande antagits Börje Tureson-Carlson, Visby. I hans ställe har vid Visby folkskolor som i. o. lärare läsåret 1952-53 antagits Lennart Svensson, Hejde.

Till ord. småskollärarinna i Kristinehamn har bland 80 sökande antagits Barbro Turesdotter-Haglund, Storfors, bördig från Visby.

Gotlänningen
Tisdagen 12 augusti 1952
Nr 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *