Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter den vid en explosionsolycka omkomne magasinsarbetaren och fiskaren Verner Gabrielsson, Mättsarve i Rone. Den gripande sorgeakten inleddes med att organisten lantbrukaren Elof Jacobsson, Domerarve, på orgeln spelade »Aases död» av Grieg. Sedan ps. 579: 1-2 sjungits höll komminister Folke Hallen ett varmhjärtat griftetal med utgång från 1 Sam. 20:3 och förrättade den rituella akten, vilken avslutades med ps. 355. Medan Händels Largo spelades på orgeln utbars kistan och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd. Kransar nedlades av bl. a. lagerföreståndare Erik Johansson från arbetskamraterna i GLC, lagerföreståndare C. G. Hallgren, Hemse, från GLC, fiskaren Einar Gardell från Rone fiskarförening och transportarbetarnas fackförening, maskinreparatör Sigurd Pettersson från taxeringsnämnden, affärschef Bo Gutevik från AB C. J. Broan-der och lagerarbetaren Håkan Berggren från arbetarekommunen. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 600:7.
En gripande jordfästning har förrättats i Gothems kyrka, då stoftet efter avlidne Sam Hellberg vigdes till den sista vilan. Samlingen skedde i sorgehuset vid Kyrkbjers och efter en andaktsstund anträddes sogetåget till kyrkan, varvid den blomsterhöljda kistan bars av sex kamrater ur socknens hemvärnskår. Under tiden vajade flaggorna på halv stång och många sockenbor hade mött upp för att följa den avlidne till graven. Utanför kyrkan bildade Samariterna ur Gothems, Hörsne och Vallstena kretsar med sina resp. fanor. Kistan infördes därefter i den blomstersmyckade kyrkan och placerades på katafalken under det organisten Rud. Carlsson på kyrkorgeln utförde sorgemusik. Sedan Rödakorsfanan och hemvärnets fana placerats i koret sjöngs en psalm, varpå kyrkoherde Johan Munthe höll griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter psalmsång utbars kistan under sorgemusik till den öppnade griften.
På kyrkogården följde nu en kransnedläggning som vittnade om den kärlek och uppskattning som den avlidne under livstiden tillvunnit sig. Hemvärnsunderofficer Fohlström, Visby, talade till minnet av den uppskattade förbandsplatschefen samt nedlade en vacker krans från hemvärnet. Hemmansägare Alrik Silven tackade för Gothems hemvärnskår och nedlade en krans. Vidare märktes kransar från hemvärnssamariterna i Gothem, Vall-stena hemvärnssamariter, Gothems rödakorskrets, Gothems kyrkobrödrakår, kyrkvärdarna i Gothem, Gothems, Dalhems och Hörsne arbetarkommuner, fattigvårdsstyrelsen i Dalhems storkommun och taxeringsledamöterna i Gothem m. fl.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *