Från artillerikåren.

Löjtnant Hilding beordras som elev i motorofficerskurs vid Motorskolan 14 okt. 1952-24 april 1953.
Överfurirerna Johansson och Farnelid beordras som elever i instruktörskurs för underofficerare och överfurirer vid MS 16 okt.-18 december.
— Fänrik Lundkvist har tillgodogjort sig utbildningen vid anbefalld befälskurs för yngre reservofficerare.

Gotlänningen
Onsdagen 23 Juli 1952
Nr 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *