Gotlands skomakaremästarförening

hade den 13 juli möte i Ljugarn, närmare bestämt det vackra och av turister invaderade Lövängen. Ordf. Georg Bengtson hälsade välkommen. Mötesförhandlingarna fick mera karaktären av avskedsfest då ordf. detta möte avsade sig ordförandeskapet då han nu inträder i annat yrke. Han blev föreningens hederledamot; han har startat SSMF:s lokalavd. på Gotland och gjort ett gott arbete.
Som ny ordf. kommer K. E. Pettersson, Burs, att fungera samt som vice ordf. V. Holsteinsson, Klinte. Som sekr. i stället för Bergström, Väte, som avsagt sig, valdes K. H. Johansson, Sanda. Revisor i stället för H. K. Johansson blev A. E. Andersson, Visby, som suppleanter valdes A. Hallgren, Visby, och S. A. Granwald, Slite.
När föredragningslistan var genomgången avslöt ordf. G. Bengtson mötet, en medlem avtackade sedan den avgående ordf. för allt oegennyttigt arbete han nedlagt till föreningens fromma och utbringade ett leve för honom som kraftigt besvarades,
Vid kaffebordet var stämningen den bästa.
Föreningen inröstade även detta möte en ny medlem vilket tyder på att även de som arbetar på andras undergång vet sin plats i föreningslivet. Ett gott tecken, säger t. f. sekr.

Gotlänningen
Fredagen 18 Juli 1952
Nr 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *