Jolle räddade Visbyfiskare

från stor trålare i lågor.
Fiskebåten VY 95, tillhörig fiskaren Bo Pettersson, Visby, totalförliste på lördagskvällen utanför Furillen sedan den härjats av eld. Besättningen, hr Petterssn själv, hans son Bengt samt en fiskare från Sysne, Ingvar Östman, kunde tack vare att båten var utrustad med jolle rädda sig i land till lotsplatsen på Bungeör. Hur elden uppstått vet man inte, men troligen har det blivit överslag i de elektriska kopplingarna ombord.

VY 95 var den största båten i fiskeflottan i Visby. Den var en blekingetrålare och hr Pettersson köpte den i fjol våras. Senaste tiden hade ägaren haft den uthyrd, men båten hade nu varit på slip i Visby för genomgång och skulle nu åter ut till Sysne via fiskaretinget i Katthammarsvik, vilket hölls i går. Maskinen, en 80 hkr Skandia, var i gott skick och utrustningen i övrigt hade noggrant setts över.
Olyckan inträffade sedan man passerat Fårösund och kommit ut en bit till havs igen. Rök började plötsligt tränga ut från lastrummet och då man öppnade luckan brann det för fullt innanför. På några ögonblick var båten övertänd och besättningen hade inget annat att göra än att kasta’ sig i jollen och komma bort från den brinnande båten som efter en stund försvann i djupet. Det blåste vid tillfället ca 12 sekm och regnbyar försämrade avsevärt sikten. Det tog nära tre timmar att nå land vid Bungör där man övernattade hos lotsarna.
Varken från lotsplatsen eller någon annanstans har olyckan observerats — hade inte båten varit utrustad med jolle hade förmodligen en ännu allvarligare olycka inträffat.
VY 95 var försäkrad, men förluster blir det ändå på grund av att en del dyrbar utrustning ombord inte kunde räddas. Denna var nu också nyimpregnerad och blev hastigt lågornas rov.

Kutter strandade vid Västergarns utholme.
En kutter, tillhörig Henning Wiman, Tofta, gick i går på grund vid Västergarns utholme. 17 personer var på väg till Lilla Karlsö men på grund av det dåliga vädret måste turen avbrytas och i stället gick man in till Utholmen. När återresan skulle anträdas kastades kuttern av vågorna in mot holmens nordända där den fastnade. De »skeppsbrutna» på Utholmen måste hämtas i mindre, flatbottnade båtar och togs sedan i land av två Västergarnsbåtar. Försök att dra loss haveristen misslyckades då trossarna brast. Till en början var det inte så mycket vatten i kuttern men under natten har vågorna mått över den och på förmiddagen i dag gick sjön över. Vinden är västlig med en dragning till nordväst. Skulle vinden gå över helt till nordväst hyser man farhågor för att kuttern inte skall kunna bärgas.

Gotlänningen
Måndagen 14 Juli 1952
Nr 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *