Jakttabell för Gotlands län.

Utarbetad på grundval af bestämmelserna i nya jaktstadgan.

 Tillåten tid:Förbjuden tid:
Hare:1 sept.-15 febr.16 febr. 81 aug.
Orrtupp:21 ang.-31 dec.1 jan. -20 aug.
Orrhöna:21 aug. 15 okt.16 okt.-20 aug.
Rapphöns och vaktel:16 sept.-15 nov.16 nov.-15 sept.
Morkulla:16 maj-31 dec.1 jan.-15 maj
Gräsand, grafand o.
öfriga andartade
simfåglar samt
beckasiner o.
flertalet smärre
vadare*):
1 aug.-31 dec.1 jan.-31 juli
Svan:1 sept. 31 dec.1 jan.-31 aug.
Grågås:1 aug.-20 april.21 april-21 juli.
Ejder
Hona o. årsungar:
1 sept.- 20 april21 april-31 aug.
Ejder Hane:21 maj -20 april21 april-20 maj
Svarta:1 sept.–20 maj21 maj-31 aug.
Bergand, knipa, vigg
och sjöorre:
1 apr -20 apr. o 1 jan.-31 mars.11 aug.-31 dec. o. 21 apr. 10 aug.
Alfågel:11 aug.-20 maj.21 maj -10 aug.

Obs.! Tjäder och fasan äro fridlysta hela året om inom Gotlands län intill utgången af år 1914.
*) Såsom strandskata (»marspitt»), tofsvipa (»bläcka»), spofvar, rödbena (»tolk») m. fl

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *