Ferieskolans schema

uppsättes i läroverkets yttre vestibul kl. 14 på lördagen. Med elever, som då kan närvara, förrättas upprop. De som ej kan infinna sig, bör ringa lektor Kjerrström, tel. 3011, lördag eller söndag kl. 18-19 för att få besked om sina lektionstider. Avgifterna bör om möjligt erläggas i samband med första lektionen.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *