Sextioåring.

Sextio år fyller på söndag f. överstelöjtnanten Nils Wadner, Kopparviksgatan 5 i Visby.
Han är född i Strå socken i Östergötlands län. Efter studentexamen i Linköping 1914 blev han fänrik vid Första livgrenadjärregementet 1916, underlöjtnant 1919 och löjtnant samma år. Sedan Första och Andra livgrenadjärregementena sammanslagits till Livgrenadjärregementet blev han löjtnant vid detta 1928. År 1931 befordrades han till kapten i regementet, 1934 blev han kapten och adjutant vid Östra brigaden, 1936 kapten vid regementet och 1940 major. Den 1 oktober följande år utnämndes han till major vid Gotlands infanteriregemente. Vid Östra brigaden var han även stabschef under något år. År 1947 tog han avsked från militärtjänsten som överstelöjtnant.
Vidare kan nämnas att jubilaren under vissa perioder varit chef för olika utbildningsbataljoner, det var åren 1941-44. Dessutom innehade han bl. a. posterna som personalvårdsofficer, ordförande i bildningsrådet, föredragande i ärenden tillhörande gym-, nastik, idrott och skytte. Dessutom har han fungerat som pressofficer.
Jubilaren, som även avlagt gymnastikdirektörsexamen, har visat stort intresse för landstormsrörelsen, inom vilken han gjort betydelsefull insats. För sina förtjänster har han tilldelats såväl Sveriges landstormsföreningars centralförbunds förtjänstmedalj i guld som Östergötlands västra landstormsförbunds guldmedalj. Han innehar även Sveriges militära idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld. Vidare är han riddare av första klassen av Finlands vita ros samt Svärdsorden.
I många år var han chefsinstruktör för den östgötska landstormen och för 1932 års rikslandstormstävlingar var han organisationschef och ledare. Därjämte må nämnas, att han redan i början av 1920-talet verkade som instruktör inom Linköpings landstormsförening samt att han 1927 bildade Linköpings landstormsförenings ungdomsavdelning.
Gymnastik- och idrottsledare är han alltsedan skoltiden, idrottsligt uppfostrad av så stronga gossar som Bertil Uggla och Gösse Holmer. Som aktiv idrottsman har han haft bandyn som specialitet, i vilken gren han f. ö. varit distriktsmästare flera gånger. Inom den militära idrotten har han med framgång ägnat sig åt värjfäktningen.
Han har varit ordförande i VII Milos idrottsdistrikt och i flera år vice ordförande i Gotlands gymnastikförbund.
Vidare kan erinras om att sextioåringen varit red. för Gotlandsinfanteristen, där han bl. a. skrivit en populärt hållen artikelserie om Gotlands militära historia. Och så får man inte glömma att han är skaparen av I 18:s regementsmuseum, en bragd i och för sig bara det.
Överstelöjtnant Wadner har under sin tid på Gotland gjort sig känd som en skicklig officer, vars kunskaper, erfarenhet och chefspondus gjort honom väl skickad att handha sina uppgifter. Hans intressehar emellertid inte bara omfattat den rent militära utbildningen. Han har också som militär chef varit varmt intresserad för personalens fritidsförhållanden och bl. a. tagit initiativet till de så uppskattade bataljonsaftnarna. Personligen är han bakom den kanske något barska militära ytan en rejäl, rättrådig och rakryggad man med humorns glimt i ögat.
Till sist kan erinras om att överstelöjtnant Wadner sedan flera år tillbaka är verksam som leg. sjukgymnast i Visby. Han har 31 års praktig i gamet.

Gotlänningen
Fredagen 4 Juli 1952
Nr 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *