SLITE

Samrealskolan.
Sjuksköterskan Greta Liljenroth har förordnats att under ytterligare sex år vara skolsköterska vid samrealskolan i Slite.

Undersökningen av karolinergravarna
har nu slutförts. I de två grava som utforskades hittade man tre skelett i varje. De övriga sju å åtta gravarna undersöktes ytligt, varvid man fann att de syns vara från samma tid, varför man inte anser det nödvändigt att nu helt undersöka hela området, då inget schaktningsarbete skall utföras här. Grus och sand skall nu läggas på och området blir sedan parkeringsplats.
Vid gårdagens undersökningar hittade man ytterligare en del mynt från 1700-talet, och hela antalet funna mynt är 19. Vidare hittade man i går delar av en kritpipa.

Gotlänningen
Tisdagen 1 Juli 1952
Nr 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *