Lings minne.

Minnet af det betydelsefulla datum, 5 maj 1813, då Per Henrik Ling erhöll uppdrag att inrätta Gymnastiska centralinstitutet, kommer, såsom tidigare omtalats, att högtidligen firas på 100-årsdagen nästa måndag med en festlighet för Gotlands trupper å Visborgs slätt.
Enligt det nu uppgjorda programmet inledes festen med en marsch (Gladiatorernas intåg), hvarefter gjunges »Hör oss, Svea» Därpå håller löjtnant Berggren föredrag om »P. H. Jing, hans fosterländska gärning och dess betydelse «för vårt folk». Efter föredraget följer åter sång (»Vårt land» eller någon sång från Gotland), och därpå äger uppvisning i- gymnastik rum, hvilken uppvisning utföres af en utvald trupp under löjtnant Ouchterionys ledning. Efter en uppvisning i fäktning sjunges unisont »Du gamla, du fria» och så afslutas festen med regementets marsch.
Ute på idrottsplatsen utföras därefter idrottsöfningar (fotboll, pärk, kulstötning, diskus- och spjutkastning samt varpa). Kl. half 5 är det gemensam middag. för regementets och artillerikårens manskap, och på aftonen från kl. 7,10 blir det dans för manskapet i resp. etablissements gymnastiksalar.
Festen börjar kl. 1 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 April 1913
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *