Passagerarelista.

Med GOTLAND från Stockholm 26 april:
Kapt. Facht, postmästare Lundgren (4), hrr Tidström, Kahlström; fruar Werner, Pettersson (2); frknr Bergsten, Brandt, Dahlman, Franzén, Bodin, Hammarström, Håkansson.

Med THJELVAR från Nynäs 27 april:
Kapten Sandström, lotslöjtnant Kullander med fru, stins Högström, friherre Hermelin, hrr Närholm, Lund, Karlsson, Jansson; frknar Herlitz, Pettersson; 2 däckspassagerare.

Med KLINTEHAMN från Nynäs 28 april:
Landssekr. Westman, öfverste Fineman, hrr Börje, Lundin, Correridi, Weström, Olsson, Månsson, Andersson; fru Jacobsson; frknr Weström, Westberg, Bergström; 1 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 April 1913
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *