Det danska skiljemyntet.

Då äfven här på Gotland stora massor af danskt mynt isynnerhet af silfver finnas ute i allmänna rörelsen, anse vi oss höra fästa allmänhetens uppmärksamhet derpå, att enligt en kunglig förordning af den 24 mars detta år, följande myntsorter skola vara invexlade till statskassan före den 1 nästkommande november, efter hvilken dag de upphöra att
vara lagligt betalningsmedel. De aflysta mynten äro:

af silfver:
å riksbanksdaler eller tvåmarksstycken,
en mark eller 16-skillingsstycken,
åttaskillingsstycken,
fyraskillingsstycken och
treskillingsstycken;

af koppar:
tvåskillingsstycken,
enskillingsstycken,
halfskillingsstycken och
femtedelsskillingsstycken;

af brons:
onskillings6tycken och halfskilling,sstycken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *