Sedan Riksdagsmannen Ludvig Norrby

till hälftenbruk upplåtit sina fasta egendomar, låter han genom offentlig, frivillig auktion, som Lördagen den 24:de dennes från kl. 10 f. m. förrättas å Stenstugu i Fardhem, till den högstbjudande försälja flera par vackra Dragoxar, de flesta mätande 13 á 14 qvarter, bättre Draghästar, en Hingst, flera stycken mjölkekor, vackra Ungnöt och Svin, Åker- och Körredskap såsom Arbetsvagnar, Kälkar, Vänd- och Spetsplogar, Jern och Träpinnhnrfvar, en Myllharf, Myllfösor, Oxok med tillbehör, Foder- och Vrånghäckar, samt Seltyg, diverse Jernsaker såsom Yxor, Sigdar, Spadar och Jernspett äfvensom åtskilliga Husgerådssaker.
Släkte och af mig kände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:ste instundande Oktober.
Alfva och Gudings i April 1875.
Efter anmodan
And:s Magn:s Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *