Kungörelse.

Med anledning av arrendets upphörande låter Karl Andersson genom offentlig auktion, som förrättas å komministerbostället Autsarve i Lojsta, lördagen den 3 inst. april kl. 10 1. m. till den högstbjudande försälja följande:
Kreatur: ett halvardennersto 6 år, ett norskt sto 8 år, en norsk vallack 14 år, en treårig hingst, ett tvåårigt sto fallet efter Glad modern norsk, ett ettårigt sto fallet efter Torsten modern halvardenner, 8 st. högmjölkande kor, större delen i kalvställning, 2 st. ungtjurar, en kviga och en tjurkalv, 8 st. mor-lamm och en bock, K ö r- o c h åkerbruks redskap: en last; vagn, en Tidaholmskärra, 5 -arbetsvagnar, 2 par arbetskälkar, en Ulk, rack och en släde, en såningsmaskin, 15 billars, en slåttermaskin, en hästräfsa, cambridgevält, en ställbar slätharv, en kultivator, en ställbar fjäderharv, en tvåskärig skum plog., 3 st. vändplogar, 2 sättare, par långstegar, en foderhäck, 3 par selar därav ett par bättre, en enbetssele, ett par bjällerremmar. Alla redskapen nästan nya.
Ett mindre parti potatis, 500 kg. korn.
Godkände inropare erhålla anstånd till den 1 oktober d. å., andra betala kontant eller vid första anfordran.
Lojsta den 20 mars 1920.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *