Kongl. maj:ts befallningshafvande

hafva anmodat ordföranderne för stadsfullmäktige och kommunalstämmorna i länet att höra fullmäktige och kommunalstämmorna angående deras tankar i den för hela Gotland så vigtiga jernvägsfrågan. Vidare härom i nästa nummer.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *