Dödsfall. Carl Albreckt Lindegren

Härigenom har jag sorgen tillkännagifves slägtingar och deltagande vänner, att Gud genom en stilla död Lördagen den 3:dje innev. April, efter lånvarigt lidande till ett bättre lif hädankallat min älskade man Skolläraren och Kantorn i Stånga församling Carl Albreckt Lindegren, efter en lefnad af 46 år, 2 mån. och 6 dagar. Djupt sörjd och saknad af mig, 5 söner, en åldrig moder och syskon.
Stånga den 8:de April 1875.
Maria Christina Lindegren.
Sv. Ps.-B. Nr 458, v:a 13 och 14.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *