Holländskt mynt av guld från 1400-talet.

Funnet vid Dede gård i Follingbo.
Till Gotlands Fornsal har inlämnats ett medeltida guldmynt, som hittats på Dede gård i Follingbo av herr Dage Ekstrand. Ett första försök att bestämma myntets ursprung har visat att det säkert är ett medeltida, holländskt mynt, sannolikt präglat i staden Utrecht under slutet av 1400-talet. Myntet är föga nött och på dess ena sida synes bilden av en biskop samt omskriften Sanetus Martin. Epis., vilket betyder Den helige biskop Martin.
Silver var under medeltiden den vanligaste myntmetallen och först under 1400-talet blev guldmyntning åter mera allmän i Europa. Flera guldmynt av Utrecht-prägling är tidigare funna på Gotland, men då inget av dessa tidigare fynd kunnat förvärvas av Fornsalen, har det ännu ej kunnat fastställas om det nyfunna myntet är av alldeles samma prägel som något av dessa. Sedan Riksantikvarieämbetet närmare klassificerat myntet hoppas Gotlands Fornsal få färvärva det för sina samlingar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *