Från landsbygden. Garda.

GARDA, 15 mars.
Muntralionsafton hade av några amatörer anordnats, i lördagskväll vid Frendarve, för att få lite omväxling från livets mångahanda tråkigheter. Tillställningen hade trots det dåliga vädret, samlat många åskådare. De hemmavarande och många av de tillstädeskommande också voro nog mycket tvivlande, ty, som det heter, ingen är profet i sitt fädernesland. Men denna gång tycktes ordspråket komma på skam, att döma av de väldiga skratt- och applådsalvor, som dånade i salen.
Det var ej så gott heller, att sitta alldeles oberörd av allt det muntra och komiska, som här serverades, såsom t. ex. dialogen: »Jans svinjakt» med sin dråpliga slutkläm eller den komiska farsen: »Musikkapellet Pehtersohn från Honolulu» med sina exotiska figurer och sin dråpliga direktör, Pehtersohn med dubbelt h, som presentationen lydde.
Även de andra numren vore fyndiga med sina skrattretande vändningar, såsom komedien: »Konjaken som medicin», monologen: »Majas slutbrev» samt bonddrängarnas, duett, alltsammans ägnat att sätta våra domnade skrattmuskler i funktion, vilket lär, enligt inledarens påstående, förlänga livet, eller åtminstone – – – ansiktet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 mars 1920
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *