Från landsbygden. Alva.

ALVA, 15 mars.
Till förmån för Wiens svältande barn hade härvarande. Lutherska syförening i lördagskväll anordnat s. k. kaffeifest i skolan, och hade trots det dåliga vadvett väglaget över 200 personer infunnit sig. Utom trakteringen vid del välförsedda kaffeborden förekom god musik på orgel, fiol och dragspel av läraren på platsen och Hj. och John och Axel Enmark ?????. Därjämte medverkade med tal, sång och deklamation kandidat H. Björkqvist samt pastor Josef Gadd och fröken Anna Olofsson från Kräklingbo varjämte en skolflicka uppläste ett poem och tvänne ferieggssar från Tyskland utförde en del sångnummer på deras språk. Behållningen av festen uppgick till 348 kr. 52 öre, vilket kan anses som ett mycket gott resultat i betraktande av att inom kommunen för ändamålet förut insamlats rätt avsevärda belopp i kontanta medel, samt en del naturaprodukter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 mars 1920
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *