Auktion å fastighet,

Torsdagen den 18 dennes kl. 10 f. m. låter lantbrukaren Emil Jansson å offentlig auktionsförsälja sitt hemman 2171/24000 mta Kyrkebys och 1/16 mtl. Kassle i Hangvar, Hemmanet innehåller 14 har, fastmarksåker, bestående av god lermylla, till större delen täckdikat, 14 har god täckdikad myr, samt 50 har skogs- och betesmark till stor del god odlingsjord. Skog utöver husbehov. Kyrkebys bebyggt med tidseniga åbyggnader. Egendomen utbjudes såväl i mindre lotter som i sin helhet. Närmare upplysningar lämnas före utropet samt dessförinnan av ägaren samt undertecknad.
JOH. LYTH.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *