Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola.

Sedan kyrkostämman i Atlingbo församling beslutat, ett fortsättningsskolan inom församlingen skall vara obligatorisk efter 1918 års bestämmelser fr. o. m. år 1920 och inrättas som allmän sådan, samt därjämte framställt som önskemål, att intagning i fortsättningsskolans första klass finge ske vartannat år, (jämna årtal) såsom för fortsättningsskolans arbete och anordnande fördelaktigast, hemställer Atlingbo församlings skolråd i skrivelse till skolöverstyrelsen – enligt vad G. A:s Stockholmsredaktion erfarit – om tillstånd, att i reglementet för fortsättningsskolan införa bestämmelser om en sådan intagning av lärjungar.
Fortsättningsskolorna på Gotlands landsbygd få — heter det i skrivelsen – i allmänhet förmån av en sådan anordning för undvikande av två klasser med ringa barnantal, och fortsättningsskolan i Atlingbo i all synnerhet, så länge folkskolan som hittills är en F-skola med vartannatårintagning, och således i regel avgång från folkskolan sker vartannat år (udda åstal).

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *