Passagerarelista.

Med HANSA från Stockholm och Nynäshamn 9 mars: Trafikchef Raneberg med fru, ing. Bauermeister, disp. Hulling, folkskoleinsp. Linnman, tulluppsyningsm. Sjöblom, grossh. Jansson, hrr Nyberg, Stenström med fru, Landberg, Lundberg, Lilja, Johansson, Björkvall, Lindgren med fru, Armör, Lindstedt, Danielsson, Jacobsson, Englund, Eriksson, Alsén, Gustavsson, Hederstedt, Sandström, Ylander, Olsson, friherrinnan Kruuse-Hartman, fru Rubarth, von Braun, Sigrén, Fredriksson, fröknar Hallberg, Samuelsson, Willén, Niklasson, Lindqvist, Bolin.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *