Auktion vid Skogs i Lefvide.

Medelst offentlig auktion som förrättas vid Skogs i Lefvide Thorsdagen den 15:de dennes från kl. 9 f. m. låter Sterbhusdelegaren efter framlidne Herr Häradshöfdingen Kökeriz till de mestbjudande försälja en del af lösöreboet bestående af Silfver- Mat- och Théskedar, Malm och Messing, deribland tvenne större Armljusstakar, Koppar såsom större och mindre Kittlar och Pannor, Kastrullar, Formar, Silar, Thé- och Caffepannor, Bleck- och Jernsaker af flera slag, Porslin, deribland en äkta Servis, en dito Caffeservis, Fat och Karotter, Glas af alla slag såväl för vin, punch, porter, öl och bränvin, Glasskålar, Vin- och Vattenkaraffiner, Ostkupor, större och mindre Ljuskronor, Lampor och Tillbringare, en mängd bättre och sämre bordlinne, Möbler af flera slag, såväl polerade som oljemålade, såsom en Imperialsäng af mahogny, ett större rundt Matbord af alm med åtta lösskifvor, en Byrå, Soffor och Stolar med rottingssäten, Matbord med fallskifvor, Linneskåp, Kommoder, Klädeskistor, Kapp- och Nattsäckar samt Tältsängar, Träkärl såsom Mjöl-, Kött- och Fiskkärl, Spinnrockar och Nystlar m. m., Kreatur, deribland ett par större Vagnshästar, Oxar, Tjurar, Kor, Ungnöt, 2:ne Svin af bättre race, Körredskap, deribland en Täckslada, en tresitsig Slädrack, en Souflettvagn samt en Skjustkärra m. m., som ej så noga kan specificeras, och hvarmed de af mig godkända köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1:sta September innevarande år.
Österlings i Stånga den 2 April 1875.
Efter anmodan.
Lars N. Åkerman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *