En bärsärk.

En överförfriskad sjöman, anställd som matros på här i hamnen liggande ångaren Castor, ställde i går afton till bråk och uppträde å Stadshotellet. Personen i fråga, vilkens namn är Arnold Sigfrid Olofsson, hade på aftonen besökt biljardkaféet, varifrån han vid 10-tiden utkördes på grund av sitt rusiga och vildsinta tillstånd. Utkommen på Strandgatan överföll han där utan minsta anledning tvänne vandrare. Polis kom nu tillstädes och lyckades till synes lugna hans bärsärkaraseri. Men om en stund rann sinnet åter på Olofsson och han försökte nu intränga i marmorkaféet. Då detta icke lyckades – man hade stängt ytterporten till hotellet – började han bearbeta porten med påföljd, att han slutligen slog sönder portens ena järngaller och den innanför sittande glasrutan. Nu blandade sig polisen åter i leken och avföste den vildsinte mannen till polisarresten, där han fick tillfälle att lugna sina upprörda känslor.
Det blir en dyr kväll för Olofsson, som naturligtvis inför rådhusrätten får stånda till ansvar för sitt uppträdande och dessutom ersätta den skadegörelse han gjort. Han krossade även under sin vingliga stråt på Strandgatan en fönsterruta i huset mitt emot hotellet.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 9 mars 1920.
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *