Från landsbygden. Sjonhem.

Sjonhem 6 mars.
Sitt årsmöte höll härvarande sockenförening av J. R. i går kl. 7 e. m. folkskolan under rätt stor tillslutning trots det svåra väglaget.
Mötet inleddes med avsjungande av en fosterländsk sång, av J. U. F:s sångförening, under ledning av läraren Alb. Segerlund, som skötte ackompanjemanget till orgel. — Sedan ordf. Fr. Svende i Bjärby, hälsat de närvarande välkomna, sjöngs koralen 124 :1, varefter hölls ett med intresse åhört föredrag av M. P. Nilsson från Väte över ämnet: »J. R:s syftemål».
Efter föredraget sjöng sångföreningen åter ett per nummer, varpå föreningsärendena avgjordes. Därvid upplästes och godkändes års- och revisionsberättelsen och lämnades full decharge åt styrelsen. Styrelsevalet utföll så, att de föregående ledamöterna, Fr. Svende i Bjärby, J. Olsson i Suderbys samt O. Stenberg i Bjärby, samtliga återvaldes med J. Björklund och R. Klintberg i Sojvide till suppleanter. — Till sockenombud valdes ordf., Fr. Svende, supplerad av Fr, Johansson, Sojvide. — Till revisorer utsågos Hjalm. Jakobsson och Joh. Pettersson i Gervide. — Angående Möterna beslöts hållande av ett ordinarie sammanträde, samt extra sådana när styrelsen ansåg behov därav föreligga.
Sedan förhandlingarna avslutats sjöng sångföreningen »Vårt land», varefter man, på föredragshållarens förslag, kraftigt och taktfast hurrade för konung och fosterland, varpå sjöngs kungssången. Sedan ett tvåfaldigt leve för Sjonhems sockenförenings framgång utbrakts och besvarats, avslöts det trevliga mötet, vars stämning förhöjdes icke minst genom sångarnas goda prestationer. – Sockenföreningen, ännu skäligen ringa, tror för framgång, som termen stundom lyder.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *