Ångaren Polhem

anlände kl. 1/2 6 igår afton efter att på denna senaste resa hafva ingått till Vestervik, dit segelleden säges ha varit någorlunda klar. Passagerarne sägas emellertid ha nödgats afstiga 3 mil från Vestervik, emedan drif-is omöjliggjorde anlöpandet af sjelfva staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *