Försök till kassaskåpssprängning.

I går på morgonen upptäcktes, att tjuvar under natten hemsökt statens järnvägars distriktsförvaltnings byggnad vid Stationsgatan i Luleå, därvid försök gjorts att medels dynamit spränga maskinavdelningens kassaskåp. Låset hade ramponerats. Troligt är, att tjuvarna blivit skrämda och tagit till flykten. Om de lyckats i sitt uppsåt, skulle bytet blivit högst avsevärt. Skåpet innehöll nämlgen icke mindre än 300,000 kr. i kontanter, utgörande avlöningskassan och en del andra medel. En svårersättlig förlust medförde dock tjuvarnas försök, i det de förstörde en stor del värdefulla ritningar och utredningar, som tagit månader anspråk att utföra. Polisutredning pågår.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *