Dispansansökan.

Småskollärarinnan Ida Lindström i Västkinde ansöker hos skolöverstyrelsen om dispens för erhållande av ordinarie folkskollärarinebefattning inom, Fleringe församling. (Ptb)

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *