Ångaren Borghild på provtur.

Den på Kallundborgs skeppsvarv i Danmark för rederiaktiebolaget Atlas i Stockholm nybyggda ångaren Borghild, vars stapelavlöpning på sin tid närmare omtalades i denna tidning, företog den 26 febr. sin provtur och överlämnades därefter till rederibolaget, vars direktör, skeppsredaren Karl Anchér, var med på provturen. Denna utföll till fullkomlig belåtenhet. Borghild kommer som bekant att föras av kapten Axel Krokstedt, gotl.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *