Lysning

till äktenskap avkunnades i söndags Visby domkyrka mellan Münchener Neuesto Naehriehtens korrespondent i Stockholm friherre Alexis von Engelhardt och fröken Elisif Hellgren, dotter till överstelöjtnant Ernst Helium i Visby och hans framlidna maka i första giftet, född Almstedt.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *