Gotlands-Posten fälld.

I idel av arkiv depåföreståndaren O. V. Wennersten mot ansvarige utgivaren av tidningen Gotlands-Posten, red. L. E. Larson, anhängiggjorda tryckfrihetsmålet har juryn i dag förklarat den åtalade artikeln brottslig enligt par. 3 mom. 11 i Tryckfrihetsförordningen jämförd med 16 kap. 11 par. Strafflagen. Målet förekommer åter nästa måndag.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *