Dödsfall.

F. majoren vid Gotlands infanteriregemente C. A. Olsson avled i går i Kalmar i en ålder av 75 ½ år.
Född i Ljungby församling tillhörde major O en gammal framstående odalsläkt, som under generationer varmt nitälskat för hembygds och fosterlands intressen.
Efter uppnådd pensionsålder har major O tjänstgjort vid inskrivnings- och rullföringsväsendet. Städse varmt intresserad för skarpskytte- och skytterörelsen har major O i över 50 år verkat för densamma och kvarstod ännu som ordf i Kalmar skyttegilles styrelse. Under 15 år tillhörde major O. Kalmar södra hushållningssällskaps förvaltningsutskott, i vars komitéarbete han intresserat deltog. Vidare har major O varit överkontrollör på Gotland och innehade ännu vid sitt frånfälle justerarebefattningen i Kalmar län.
Den avlidna var en nobel personlighet, aktad och avhållen av alla, som med honom kommit i beröring. Närmast sörjes han av maka, född Sneckenström, och av barn av vilka dottern Karin är gift med överstelöjtnant Carl Bolin härstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 mars 1920
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *