Skillnad på komminister och e. o. prästman.

K. m:t har — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — avslagit en anhållan av kounministern i Östergarns pastorat. Knut Sundahl, som under ecklesiastikåret 1918-1919 uppehållit vakansatta kyrkoherdetjlänsten i Alskogs pastorat, att ett lönetillskotf å 2,350 kr. måtte utanordnas till honom eller, om detta ej kunde bifallas, efter avräkning därå av honom såsom komminister i Östergarns pastorat för nämda ecklesiastikår tilldelat lönetillskott å 800 kr.
Genom k. cirkulär den 17 oktober 1919 medgavs, att en dylikt lönetillskott å 2,350 kr. måtte utgå till den e. o. prästman, som uppehöll vakanssatta kyrkoherdetjänsten i Alskogs pastiorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *