Wallgren- Öhrström-konserten

i härvarande domkyrka, som på grund av mellankommande hinder gång efter annat måst uppskjutas, är nu, enligt ingånget meddelande från konsertgivare, definitivt bestämd att äga rum nästkommande tisdag (i stället för påföljande dag) kl. 7 e. m. Programmet är, såsom förut nämts, synnerligen gediget och väl ägnat att samla en fulltalig publik.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *