Det nya psalmboksförslaget,

d. v. s. det reviderade psalmboksförslaget av 1917 av biskoparna Billing och Eklund samt redaktören dr E. N. Söderberg, torde inom kort utkomma i bokhandeln. Däremot torde det avsedda tillägget av andliga sånger i engelsk stil, varåt ärkebiskopen och hr Fabian Månsson ägnat särskild uppmärksamhet utkomma först frampå sommaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *